KYC ก่อนการเริ่มทำกำไร

KYC ก่อนการเริ่มทำกำไร

KYC ก่อนการเริ่มทำกำไร

ปัจจุบันช่องโหว่ที่มิจฉาชีพแฝงตัวมากับเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกสบายให้กับชีวิต ซึ่งทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือสำนักงาน ปปง. ได้ออกกฎเกณฑ์ข้อบังคับให้ลูกค้าแสดงตน หรือ KYC ขึ้นมาให้กับผู้ให้บริการทางด้านการเงิน เพื่อที่จะอุดช่องโหว่ที่ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในทรัพย์สินในโลกที่ดูเหมือนจะหมุนไวขึ้นในทุก ๆ ด้าน

KYC คืออะไร

KYC มาจากคำว่า “Know Your Customer” ซึ่งในภาษาไทยเราจะใช้คำว่า “กระบวนการทำความรู้จักกับลูกค้า” และนิยามสั้น ๆ ได้ว่า การกระทำที่ผู้ให้บริการทำความรู้จักลูกค้าผ่านการระบุตัวตน และทำการพิสูจน์ตัวตนอย่างถูกต้อง และ KYC นี้เองเป็นวิธีที่สถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการการเงินต่าง ๆ รวมถึง Guze Markets ด้วยใช้เพื่อที่จะยืนยันตัวตนลูกค้าของเรา ทำให้มั่นใจได้มากขึ้นว่าการใช้บริการกับ Guze Markets นั้นตรงตามมาตรฐานและอยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายนั่นเอง

สิ่งที่คุณต้องเตรียมก่อนการทำ KYC กับ Guze Markets คือ

1. เบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้รับ SMS ได้ทันที

2. Photo ID เอกสารที่เตรียม 

  • บัตรประชาชน
  • หนังสือเดินทาง
  • ใบอนุญาตขับขี่

3. เอกสารยืนยันที่อยู่ จะต้องเป็นเอกสารที่แสดงชื่อ นามสกุลและที่อยู่ที่คุณจะกรอกให้ข้อมูลกับ Guze Markets

  • หากคุณกรอกที่อยู่เดียวกับบัตรประชาชนให้ใช้บัตรประชาชนในการยืนยันขั้นตอนนี้
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หากคุณใช้ที่อยู่อื่นที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน หรือ Photo ID ที่ไม่มีที่อยู่บนเอกสาร ให้คุณใช้ ใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค(ค่าน้ำ-ค่าไฟ-ค่าโทรศัพท์) หรือ ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ หรือ สำเนาใบขับขี่(ด้านหน้าและหลัง) หรือ รายการเดินบัญชีธนาคาร(Statement) 

4. โทรศัพท์ที่สามารถบันทึกรูปได้ หรือหากคุณทำการ KYC ในเครื่อง PC คุณจะต้องเตรียมไฟล์ไว้ล่วงหน้าให้เรียบร้อย

โดยเอกสารทั้งหมดที่คุณเตรียม

  • จะต้องแสดงมุมทั้ง 4 ชัดเจนไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งขาดไป
  • เป็นไฟล์ชนิด GIF, JPG, JPEG, PNG 
  • ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 5MG 
  • หากคุณต้องการจะระบุว่า “ใช้สำหรับการสมัครสมาชิก และเปิดบัญชีซื้อขายกับ Guze Markets เท่านั้น” คุณก็สามารถทำได้เช่นกัน

หากคุณเตรียมเอกสารข้างต้นพร้อมแล้วก็เข้าสู่กระบวนการ KYC กับ Guze Markets ได้เลย

ขั้นตอนการทำ KYC กับ Guze Markets

1. เข้าสู่ระบบ โดยการกรอก Username หรือ E-mail พร้อมทั้ง รหัสผ่านให้ถูกต้อง และหากต้องการให้ระบบจดจำข้อมูลไว้ให้ เลื่อนปุ่มที่อยู่ด้านหน้าคำว่า Keep me signed in หรือ จดจำการเข้าสู่ระบบ ไปด้านขวาให้เป็นสีเขียว

2. เริ่มด้วยการเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณ โดยการกดที่รูปคนที่อยู่มุมจอด้านบนขวา และเลือก คำว่า [EDIT PROFILE] หรือ [แก้ไขข้อมูลส่วนตัว]

3. เลื่อนลงมาด้านล่างสุดของหน้าจอ และกดคำว่า [Edit Profile] หรือ [แก้ไขข้อมูล]

4. หน้าขอมูลที่ยังไม่สมบูรณ์จะปรากฎขึ้น ให้คุณกรอกข้อมูลต่าง ๆ เช่น เบอร์โทรศัพท์ สัญชาติ เพศ วันเกิด 

และในส่วนถัดมาจะเป็นรายละเอียดที่อยู่ ให้คุณกรอกตามสิ่งที่คุณวางแผนไว้ในช่วงเตรียมเอกสาร

5. เมื่อคุณกรอกและตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คุณ กดคำว่า [SAVE CHANGES] หรือ [บันทึกการเปลี่ยนแปลง]

6. ให้คุณกดที่รูปคนที่อยู่มุมจอด้านบนขวาอีกครั้ง และเลือก คำว่า [KYC VERIFICATION] หรือ [ยืนยันตัวตน KYC]

หรือหากคุณเห็นข้อความจากระบบเตือนให้ ทำการ KYC คุณก็สามารถ กดคำว่า [Click here to verify] หรือ [คลิกที่นี่ เพื่อยืนยันตัวตน] ได้เช่นกัน

7. ระบบจะนำคุณมาที่หน้า KYC และให้คุณเริ่มต้นที่ขั้นตอนที่ 1 คือการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณโดยการกดคำว่า [***OTP Verify] หรือ {***ยืนยัน OTP]

8. เพื่อที่จะรับ OTP จากระบบของ Guze Markets ผ่านทาง SMS ของหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณให้ไว้ในระบบก่อนหน้าในการยืนยันตัวตน ให้คุณกดคำว่า [Request OTP] หรือ [ส่งรหัส OTP] และเมื่อคุณได้รับ SMS เป็นหมายเลขจำนวน 6 ตัว ให้คุณนำมาใส่ ในช่อง OTP Code แล้วกดคำว่า [VERIFY NOW] หรือ [ยืนยัน OTP] หากคุณใส่ตัวเลขได้ถูกต้องระบบจะแจ้งว่า คุณทำการยืนยันตัวตนสำเร็จ

9. เข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 ของการยืนยันตัวตน(KYC) ในหัวข้อ Upload Identity Documents หรือ อัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตน โดยการกดคำว่า [อัพโหลด]

10. ในขั้นตอนนี้จะเป็นการยืนยันตัวตนขั้นตอน Proof of Identity ให้คุณเลือกชนิดเอกสารที่คุณจะอัพโหลดให้กับทาง Guze Markets โดยการกดเลือกไฟล์ในมือถือหรือ PC ของคุณเพื่ออัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนดังกล่าวที่คุณได้เตรียมไว้ 

หากคุณพบว่าคุณได้ทำการอัพโหลดเอกสารผิดไฟล์ ไม่ต้องตกใจ คุณสามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิกเอกสารที่ไม่ต้องการโดยการกดรูปถังขยะสีดำ และทำการอัพโหลดเอกสารที่คุณต้องการอีกครั้งได้เลย

และเมื่อเอกสารที่ต้องการของคุณปรากฎบนหน้าจอเรียบร้อยแล้ว ให้คุณกดคำว่า [NEXT] หรือ [ถัดไป] เพื่อทำการยืนยันตัวตนในขั้นตอน Proof of Address

11. ในขั้นตอน Proof of Address นี้ก็นำเอกสารสำหรับการยืนยันที่อยู่ ที่เตรียมไว้อัพโหลดเช่นกัน อย่าลืม!!! ตรวจสอบว่าคุณได้เลือกชนิดของเอกสารถูกต้องตามที่อัพโหลด

หากคุณทำการอัพโหลดเอกสารเรียบร้อยแล้วให้คุณกดคำว่า [NEXT] หรือ [ถัดไป]

12. หลังจากนั้นระบบจะให้คุณตรวจสอบข้อมูลที่คุณต้องการใช้ในการยืนยันตัวตนกับ Guze Markets อีกครั้้ง หากคุณตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามต้องการให้กดคำว่า [COMPLETE] หรือ [เสร็จสิ้น] ได้เลย

หลังจากนี้ ทางระบบของ Guze Markets จะทำการตรวจสอบข้อมูล และทำการอนุมัติการยืนยันตัวตนของคุณ ซึ่งปกติแล้วกระบวนการนี้จะใช้เวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง แต่อย่างไรก็ตามทางระบบจะทำการอนุมัติดังกล่าวอย่างรวดเร็วที่สุด โดยคุณจะได้รับผลการอนุมัติในอีเมลล์ทันทีหลังจากที่บัญชีของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.