Golden Year 2023 เทรดทองได้ทอง : ทองคำแท่งหนัก 1 บาท

Golden Year 2023 เทรดทองได้ทอง : ทองคำแท่งหนัก 1 บาท


1. เมื่อลูกค้าทำการฝากเงิน $2500 (ยอดฝากครั้งเดียว) ภายในวันที่ 1-30 เมษายน  2023

2. เมื่อลูกค้าทำการเทรดคู่ทองที่กำหนดไว้ (XAUUSD) ครบ 223 Lot ภายในวันที่ 1-30 เมษายน  2023
 รับไปเลย ทองคำแท่งหนัก 1 บาท

3. การเทรดต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข Terms & Conditions ของโบรกเกอร์เท่านั้น

4. ผู้ที่ได้รับรางัล 1 รายชื่อมีสิทธิ์รับของรางวัลได้สูงสุด1 รางวัลต่อ 1 รายชื่อ

5. ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องติดต่อขอรับของรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น ที่ Line OA :

@guzefx

6. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมารับของรางวัลด้วยตัวเองพร้อมบัตรประชาชนตัวจริง 

หรือหากมีผู้เข้ามารับแทน ต้องมีเอกสารมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชนพร้อมลายเซ็นต์จริงของเจ้าของบัญชี


7. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%


8. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรืออย่างอื่นได้


9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพไปประชาสัมพันธ์ ตามความเหมาะสม

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.