Guze Social

ติดตาม


บัญชีซื้อขาย

คำเตือนความเสี่ยง: สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ คุณอาจจำเป็นต้องทำการฝากเงินเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาร์จิ้นของคุณ...คุณควรพิจารณา และทำความเข้าใจวิธีการทำงานของ CFDs และจำเป็นต้องรับความเสี่ยง จากผลการดำเนินงานทางการเงินในอดีตของตราสารอ้างอิงใดๆ โบรกเกอร์ไม่มีการรับประกันหรือ ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพในอนาคต การซื้อขายอนุพันธ์ทางการเงินอาจไม่เหมาะกับ นักลงทุนทุกคน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ และขอคำแนะนำจากอื่นๆหากจำเป็น