🛫ไปเที่ยวเวียดนามฟรีกันน🛫

🛫ไปเที่ยวเวียดนามฟรีกันน🛫

Guze Flight  Good Trade 

.

🇻🇳บินเที่ยวพักฟรีถึง 4 วัน 3 คืนประเทศเวียดนาม🇻🇳

พาคุณฟินกับบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติ

Guze Flight Good Trade 

” VIETNAM”

ระยะเวลาทำคุณสมบัติ : ตั้งแต่ 1- 28 กุมภาพันธ์

รางวัลมีจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านแรกเท่านั้น

เงื่อนไข:

1. สำหรับTrader 

1.1 มีการฝากเงินใหม่ในเดือนมกราคม 2566( New Deposit ) สะสม $3,000 ขึ้นไป 

1.2 มีการเทรดส่วนตัวสะสม 200 Lot ขึ้นไป 

2. สำหรับ Partner IB. 

2.1 มี Partner Comission ในเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ครบ 1,500 USD

2.2 หากใต้สายงาย IB. มีผู้ผ่านคุณสมบัติ 2 คนจะได้รับสิทธ์เพิ่ม 1 ที่สำหรับ IB ผู้ที่เป็น Refferal 

3. 1 User ( 1 ชื่อและนามสกุล ) รับสิทธิ์ทำคุณสมบัติสูงสุด 2 สิทธิ์เท่านั้น

4. กรณีผ่านคุณสมบัติผู้เข้าร่วมทริปต้องมีชื่อและนามสกุลตรงกับเจ้าของบัญชีเท่านั้นไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้หากเจ้าของบัญชีไม่สามารถไปได้ถือว่าสละสิทธิ์โดยไม่สามารถเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ในรอบอื่นได้ 

5.ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติจะต้องแจ้งตรวจสอบคุณสมบัติและยืนยันสิทธิ์ด้วยตัวเองทันทีที่ไลน์Support : @Tracxus เท่านั้นหากไม่ยืนยันตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณีเนื่องจากรางวัลมีจำนวนจำกัด

6. หากแจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมทริปแล้วแต่ไม่สามารถไปได้ถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณีและไม่สามารถเก็บสิทธิ์เพื่อใช้เดินทางในรอบอื่นได้

7. การเทรดต้องเป็นไปตามเงื่อนไข Terms & Conditions ของโบรกเกอร์ Guze Markets เท่านั้น

8. คุณสมบัติคำนวณตามเวลาในระบบ Server ของ Guze Markets

9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

***กำหนดการเดินทางจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังสิ้นสุดระยะเวลาทำคุณสมบัติ***    

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.