เทรดทอง FREE SWAP ทั้งเดือน
FREE SWAP 0% XAUSD ONLY 

เทรดทอง FREE SWAP ทั้งเดือน
FREE SWAP 0% XAUSD ONLY 

เงื่อนไขโปรโมชั่น
1. ระยะเวลาที่ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2023 

2. โปรโมชั่นนี้สงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ของ Guze Markets เท่านั้น

3. โปรโมชั่นนี้สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ใช้บัญชี GUZE MARKETS เท่านั้น

4. การใช้ Copytrade และ Social Trade ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้ 

5. หากมีบัญชีซื้อขายหลายบัญชีภายใต้ UID เดียวกัน สามารถใช้สิทธิ์โปรโมชั่นนี้ในการซื้อขายได้ทุกบัญชี

6. ตำแหน่งคำสั่งซื้อขายที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่น จะต้องที่เริ่มต้นภายในวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2023 เท่านั้น 

7. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะกับบัญชีเทรดจริง(Live Account) เท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับบัญชี Demo 

8. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเสนอราคาตามดุลยพินิจของ Guze Markets ในโปรโมชั่น  FREE SWAP 0% XAUSD ONLY 

” ให้กับลูกค้าคนใดคนหนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล และถือว่าดุลยพินิจของ Guze Markets เป็นอันสิ้นสุด

9. Guze Markets ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก “XAUSD Swap-free

Promotion” หรือแง่มุมใด ๆ ในเวลาใด ๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องชดเชยใด ๆ ให้กับเทรดเดอร์ โดยก่อนหน้าการทำการเปลี่ยนแปลง จะมีการแจ้งให้เทรดเดอร์ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งผู้เข้าร่วม “ฟรีค่า Swap!!! XAUUSD / XAUUSDSwap-Free Promotion”ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังกล่าว

ในด้านการเปลี่ยนแปลง การแก้ไข และ/หรือการเปลี่ยนแปลง

10. การบ่งชี้หรือข้อสงสัยใด ๆ ในดุลยพินิจของ  Guze Markets ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งของเงื่อนไข

(รวมทั้งไม่จำกัดเฉพาะการทำกำไรโดยไม่เสี่ยง) การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ

รูปแบบกิจกรรมการซื้อขายของผู้เข้าร่วมที่ระบุว่าผู้เข้าร่วมมีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวที่จะ

ได้รับประโยชน์ทางการเงินจากค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนโดยไม่สนใจการซื้อขายอย่างแท้จริง

ตลาดและ/หรือรับความเสี่ยงในตลาด), การฉ้อโกง, การจัดการ, การตัดสินคืนเงินที่เชื่อมต่อกับ

การแลกเปลี่ยนค่าธรรมเนียมหรือรูปแบบอื่น ๆ ของกิจกรรมหลอกลวงหรือหลอกลวง จะยกเลิกผลทั้งหมดก่อนหน้านี้

 “ฟรีค่า Swap!!! XAUUSD / XAUUSDSwap-Free Promotion” ของบัญชีซื้อขายจริงของลูกค้ากับ Guze Markets  และ/หรือใดๆ และธุรกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการและ/หรือกำไรหรือขาดทุนที่ได้รับในนั้น ในสถานการณ์เช่นนี้ Guze Markets ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจในการปิด/ระงับ (ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือ

อย่างถาวร) บัญชีซื้อขายจริงของลูกค้าที่มีสิทธิ์ดังกล่าวทั้งหมดกับ Guze Markets โดยจะมีการยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งหมด

และยกเลิกผลกำไรทั้งหมดของผู้ที่กระทำการดังกล่าว ในกรณีนี้ Guze Markets จะไม่

รับผิดชอบต่อผลกระทบใด ๆ จากการยกเลิกข้อเสนอแบบ Swap-Free รวมถึง การสั่งปิดออเดอร์ซื้อขายโดย Stop Out

11. การมีส่วนร่วมในโปรโมชั่นนี้  เป็นการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของ Guze Markets ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของ Guze Markets https://guzemarkets.com/termandcondition/ 

12. โปรโมชั่น XFREE SWAP 0% XAUSD ONLY  

” สามารถใช้ได้ในระยะเวลาจำกัดตามที่ระบุเท่านั้น และ/หรือเงื่อนไขของโปรโมชั่นนี้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสามารถใช้ร่วมกันได้ตามที่ระบุเท่านั้น

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.