ฝาก 30% รับเครดิตเพิ่มสูงสุด $500

 

เงื่อนไข
1. มีการฝากเงินใหม่เข้าพอร์ต MT5 ขั้นต่ำ $100 ต่อครั้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. จำกัดจำนวนเครดิตโบนัสสูงสุดไม่เกิน $500 ต่อท่าน
3. หากมีการถอนหรือโอนเงินออกจากพอร์ต MT5 (ทุน) เครดิตโบนัสจะถูกหักออกจากระบบ 30% ของจำนวนเงินที่ถอนหรือโอนออก ไม่เกินจำนวนเครดิตโบนัสที่ได้รับ
4. หาก Balance (MT5) ติดลบ หรือเหลือ 0 เครดิตโบนัส จะถูกหักออกทั้งหมด
5. ผู้ได้รับเครดิตโบนัส มีสิทธิ์ใช้เครดิตโบนัสในการเทรดได้เฉพาะจำนวนที่ได้รับตามเงื่อนไขเท่านั้น
6. เมื่อทำการฝากแล้ว สามารถส่งสลิปเพื่อขอรับเครดิตได้ที่ Line support: @guzemarkets 
7. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น ฝาก 30$ รับเครดิตฟรี 30$ ได้
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การเทรดต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของ Guze Markets เท่านั้น