Guze Vacation : มิถุนายน

โปรโมชั่น guze markets เดือนมิถุนายน ฝากเงินรับโบนัส

เงื่อนไข

1. เมื่อทำการฝาก 1,000$ ภายในหนึ่งรอบธุรกรรม

2. มีการเปิดออเดอร์เทรด และ คงค้างเงินภายในบัญชี จนสิ้นสุดการนับคุณสมบัติของโปรโมชั่น

3. 1 UID สามารถลุ้นรับสิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวน

4. ผู้ที่ได้รับรางวัลยินยอมให้ทาง Guze Markets เก็บภาพและนำไปใช้ในช่องทางของบริษัทได้

5. รางวัลจะประกาศให้ทราบในวันที่ 5 กรกฏาคม 2024 ผ่านช่องทาง Social Media ของ Guze Markets

6. รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

7. โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น Guze Premium T-shirt ได้

8. สงวนสิทธิ์เฉพาะชื่อลูกค้าที่ตรงกับบัญชีในระบบของ Guze Markets เท่านั้น

9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า